Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

"Vi är en förening för framtiden - då måste vi också våga satsa på det som är framtiden.”

Nu är det fullproppat med solceller på Lejonhallens tak och ny LED-belysning över tennisplanerna. Med hjälp av Sparbankskilowatten från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen kan nu Varbergs Tennisklubb producera upp till 90 000 kWh årligen. Genom smarta energieffektiviseringar förväntas föreningen minska sin totala energiförbrukning med 75%, och därmed också kostnader, som i stället kan användas till att stärka klubbens föreningsliv.

Hej Jan Rodén, kassör Varbergs Tennisklubb. Berätta – vad är nuläget i er förening?

- Vi är en väldigt aktiv tennisklubb som funnits i snart 100 år. Som förening driftar vi två stora anläggningar som vi äger själva. Dels tennisbanorna nere vid stenbrottet och Lejonhallen med sina 5 tennisbanor och en badmintonbana. Den sistnämnda har funnits sedan 1979 och är en stor anläggning som är kostsam att ha i drift. Vi är flera inom klubben som är teknikintresserade och som gillar att tänka framtid. Det fick oss att för tio år sedan inleda arbetet med att energieffektivisera hallen mot mer hållbara alternativ.

Hur kom ni på tanken med just solceller?

- Det började egentligen med att vi konstaterade att Lejonhallens förbrukade kilowatt var oproportionerligt högt. Även om det med historiska elpriser inte skulle slå så jättemycket rent kostnadsmässigt mot föreningen, så började vi skissa på en färdplan i tre steg för att minska vår förbrukning. Vi landade i en trestegsraket där vi i ett första steg jobbat för att automatisera styrningen av värme och belysning till när hallen används. I steg två har vi bytt ut all belysning i hallen till LED och nu i somras genomförde vi steg tre och fick upp en solcellsanläggning på hallens tak, för att också kunna producera egen el. Något vi är mycket tacksamma över att ha på plats, nu när prisbilden för el är helt förändrad.

Hur har processen sett ut med Sparbanksstiftelsen?

- Vi presenterade ganska tidigt våra tankar om energiförbättringar i Lejonhallen för Sparbanksstiftelsen och har haft en god dialog med dem hela vägen. Min uppfattning är att de verkligen förstår värdet och samhällsnyttan i att de föreningslokaler som finns i kommunen kan bli mer självförsörjande och energisnåla. Det säkrar ju upp att ett livskraftigt föreningsliv står stadigt även i oroliga tider. Vi gjorde sedan en gemensam ansökan för akustikplattor, LED-belysning och solcellsanläggning där vi fick 1,5 miljoner tilldelat, varav 250 000 kr var öronmärkta för solceller genom Sparbankskilowatten. 

Vad betyder bidraget från Sparbanksstiftelsen för er?

- Det betyder otroligt mycket! Jag vet tennisföreningar som mer eller mindre gått omkull den här hösten på grund av att man inte haft möjlighet att vara proaktiv i sina investeringar. Som ideell förening är vi måna om att den ekonomi vi har ska gynna verksamheten i möjligaste mån. Att kunna få en så pass stor grundplåt blir helt klart en möjliggörare. Nu är både LED-belysningen och solcellsanläggningen på plats, och vi märker redan stora ekonomiska effekter. Det kommer gynna hela vår förening långsiktigt, när vi nu kan använda vår ekonomi till att bygga ett rikt föreningsliv i stället för att lägga pengar på höga elräkningar.

Har du något tips till föreningar som går i tankarna att göra en liknande investering?

- Vi är en förening för framtiden - då måste vi också våga satsa på det som är framtiden! Min förhoppning är att vår totala elförbrukning ska ha minskat med 75% tack vare att vi vågat göra dessa satsningar - det gör att vi räknar hem investeringen inom fem år. Mitt bästa tips till andra föreningar är att prioritera solceller och att byta till LED-belysning - det är det som gjort störst skillnad på totalen för vår del. Och ta vara på dialogen med Sparbanksstiftelsen i detta och möjligheten att bland annat ansöka om Sparbankskilowatten hos Varbergs Sparbank. Det är en unik möjlighet för att få mer hållbara alternativ på plats, samtidigt som det bidrar till en samhällsförbättring genom att det produceras mer grön el i Varberg!

Jan Rodén, kassör Varbergs Tennisklubb

Så här funkar Sparbankskilowatten

För att öka möjligheterna för föreningslivet till grön omställning och mer hållbara energialternativ lanserar Varbergs Sparbank och Sparbanksstiftelsen satsningen Sparbankskilowatten.

  • Som förening kan du söka medel till energieffektiviseringar som exempelvis solcellsanläggning, byte av värmekälla eller mer effektiv belysning för att bidra till en mer hållbar framtid.
  • För att kunna ansöka om Sparbankskilowatten behöver du vara en ideell förening i bankens verksamhetsområde - Varbergs kommun eller Horredsbygden - och äga din byggnad eller ha ett långsiktigt hyreskontrakt.
  • Ansöker du om solceller, kan du totalt ansöka om 100% av din kostnad upp till 250 000 kr. 
  • Totalt avsätter Varbergs Sparbank 20 miljoner kronor till satsningen.

Ansök om SparbanksKilowatten här

 

Vårt bidrag till Varbergs Tennisklubb

Med stöd på 1,5 miljoner från Sparbanksstiftelsen har Varbergs Tennisklubb fått möjlighet till att energieffektivisera Lejonhallen med ny LED-belysning och solcellsanläggning. Vi har även gett bidrag till att förbättra hallens innemiljö med ljudabsorbenter över tennisplanerna.