Hej Martin, vill du berätta kort om din forskning?

- Jag jobbar med lite olika saker, man kan väl säga att jag bedriver fyra olika sorters forskning. Det är forskning om; hur man gör människor mer entreprenöriella, värdeskapande pedagogik, vetenskapsmetodik och skola på vetenskaplig grund. Att göra människor mer entreprenöriella handlar om att påverka människor i en viss riktning, och det sker framförallt i utbildningssystemet. Vi kom fram till ett pedagogiskt arbetssätt där elever och studenter får lära genom att skapa värde för andra. Det kallar vi värdeskapande pedagogik eller värdeskapande lärande. Det är ett arbetssätt som har spritt sig väldigt mycket och många lärare har plockat upp det och använder sig av det i sin undervisning. Det har visat sig ge fina effekter på elevers lärande och motivation. Jag är även aktuell med en bok om ämnet, Den värdeskapande eleven (Studentlitteratur, 2022).

När jag påbörjade min forskning började jag arbeta med IT-stöd för att samla in data, och det har idag utvecklats till ett forskningsverktyg som jag använder i all min forskning när jag samlar in data från till exempel elever och lärare. Utöver intervjuer så jobbar jag därför med reflektionsdata från olika typer av individer, vilket gör att min forskning också handlar om vetenskapsmetodik. Det är inte det vanliga sättet forskare brukar samla in data på, så då har jag även fått bedriva forskning på ”Nya sätt att forska”, och det har lett mig in på forskning om skola på vetenskaplig grund. Vad innebär det att jobba mer vetenskapligt i skolan? Man kan väl säga att allt detta är en kort sammanfattning av den forskning jag bedriver.

Vad är planen att du ska bedriva för forskning nu med hjälp av stipendiet du fått?

- Jag har studerat värdeskapande lärande på flera ställen såsom gymnasiet och grundskolan, men inte så mycket på högskolan. Där finns en brist i min forskning, men det ska åtgärdas nu. Det jag ska göra är att samla in data på högskolenivå, och därför är min förhoppning att få jobba med mitt digitala forskningsverktyg ihop med lärare på Campus Varberg, samt med lärare som är anställda på några av de högskolor som Campus Varberg samarbetar med. Då kommer vi få data på hur värdeskapande pedagogik fungerar för högskolestudenter. Allt talar för att det kommer fungera precis lika bra som på andra ställen vi har tillämpat det. Det här har potential att bli väldigt spännande både för Campus Varberg och för mig som forskare.

När började du forska och hur kom det sig att du började med det?

- Min forskningsresa började när jag blev student på Chalmers och kom in på entreprenörsskolan, för den utbildningen ändrade mig som person. Efter utbildningen blev jag egen företagare och jobbade med det i tio år, men sen kände jag det var på tiden att jag göra något annat. Jag fick då kontakt med min före detta lärare på Chalmers som erbjöd mig ett projekt som handlade om entreprenörskap över högskolegränserna, och min lärare frågade då om jag ville forska lite vid sidan av. Jag svarade: ”Det vet jag inte vad det är, men det kan jag göra”, och på den vägen är det. Man kan säga att jag gled in på ett bananskal på forskningen. Det är 12 år sedan, och sedan dess har jag fortsatt att bedriva forskning.

Vad betyder det här stipendiet som du har fått?

- Det betyder att jag kan bjuda in lärare från olika högskolor och universitet, och tillsammans kan vi sitta ner och utforma värdeskapande pedagogik som implementeras i undervisningen på de olika högskolorna. Det hade vi inte kunnat göra utan det här stipendiet som jag har fått tack vare bidraget från Varbergs Sparbank. Under alla år jag forskat har finansieringen varit den största utmaningen, och det är det som gjort att jag inte har forskat så mycket på högskolor. Det har varit svårt att hitta den typ av finansiering som krävts. Att jag nu har fått det här stipendiet är väldigt kul och det ger mig en möjlighet som jag tidigare inte haft, vilket är jättespännande.