Hej Maria, kan du berätta lite kort om Efterfrågad forskning?

- Efterfrågad forskning är en satsning där Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen ger Campus Varberg möjlighet att erbjuda forskningsstipendier. Stipendierna delas ut till forskare från högskolor och universitet som samverkar med Campus Varberg. Forskningen som bedrivs ska kunna gå att koppla till de utbildningar som vi har här, för att på sikt kunna utveckla utbildningarna och göra dem mer relevanta och aktuella. Vi är nu inne på andra omgången av Efterfrågad forskning där forskningsstipendier delas ut. Vid förra omgången, 2020, delades fyra stipendier ut och dessa projekt är nu igång för fullt. Det är en ny satsning och vi ser redan nu att intresset för det här är väldigt stort, vilket vi tycker är jätteroligt. Det ska bli spännande att se hur allt kan utvecklas.

Hur går ni tillväga när ni väljer ut vilka som ska få forskningsstipendier?

- För att kunna få ett forskningsstipendie behöver man skicka in en ansökan där man talar om vad det är för typ om forskning som man avser bedriva, hur den ska genomföras, under vilken tid, och hur den går att koppla mot de utbildningar eller samarbeten som vi idag har på Campus Varberg. Den sista punkten är den vi främst kollar på, samt hur forskningen ska kunna utveckla och stärka de utbildningar och samarbeten som vi redan har. För oss är det viktigt att forskningen är relevant för Varbergs Kommun och att den bidrar till att utveckla Varberg. Vi gör sedan ett urval där forskarna får lämna referenser från sina institutioner. Vi försöker att ha bra spridning på forskningsprojekten så det inte blir att man lägger alla ägg i samma korg.

Vad händer för forskarna efter de fått sina stipendier?

- Vi har en person på Campus som har som uppdrag att hela tiden följa upp forskarna och deras forskning. Hon hjälper till att skapa möjlighet för dem att komma in på Campus och sedan implementera deras forskning i våra utbildningar. Vår tanke är att vi ska följa upp forskningen så länge som den pågår, och det är individuellt från forskare till forskare. Vissa har angett att deras forskning ska pågå under kanske ett år, medan en annan har som plan att den ska pågå längre än tre år. Vi har en ambition om att kunna anordna återkommande event som ska bidra till att forskarna får nätverka och utbyta tankar och idéer med varandra. Det är något som vi tror ger väldigt mycket och kan rentav föda fram nya projekt.

Vad är förhoppningen att den här satsningen ska leda till?

- Syftet med Efterfrågad forskning är att utveckla samarbete mellan utbildning, akademi och arbetsliv. Ambitionen är att forskningen på lång sikt ska bidra till det livslånga lärandet och att det ska stärka ett växande Varberg. Vår stad växer hela tiden och det är viktigt att vi växer med den och har en bra infrastruktur där vi kan erbjuda relevanta och aktuella utbildningar. Man ska inte behöva ta sig härifrån för att utbilda sig utan utbildningen ska finnas här på plats. Dessutom är Varberg som stad en bra knutpunkt med bra tågförbindelser för människor från andra städer. Det gör att vi kan locka folk utifrån att komma hit och utbilda sig, och då är det viktigt att ha bra utbildningar att erbjuda.

Vad betyder bidraget från Varbergs Sparbank för den här satsningen?

- Vi är ingen egen högskola och således ingen egen akademi, vilket betyder att vi inte hade haft möjlighet att erbjuda forskningsstipendier utan det här stödet som vi får från Varbergs Sparbank. Vi ser såklart därför väldigt positivt på det här samarbetet. Tanken är att detta ska vara en långsiktig satsning som kommer pågå under flera år. Vi är väldigt glada över att tillsammans med Varbergs Sparbank vara med och bidra till samhällsutvecklingen av Varberg.