Ge oss en kort nulägesbild från Vincents.

- Vi har ju haft några starka år med kraftig tillväxt under pandemin, då fler ville ge sig ut och semestra i husvagn och husbil. 2022 har väl varit dess motsats - ett tufft år när kriget kom till Europa och drabbade många företagare - vi är inget undantag. Idag arbetar vi för att anpassa oss till ett mer normalläge och har jobbat på för ett hyfsat bra resultat. Det jag bär med mig från de senaste årens tillväxtresa är att det blev en ohållbar situation för vår personal. Där började tankarna gro för min del kring hållbarhet och vi ser idag ett stort behov till att jobba aktivt med hållbarhetsfrågor som rör både verksamhet och personal.

Varför valde du att göra Framtidsgeneratorn?

- När jag fick nys om Framtidsgeneratorns hållbarhetsprogram nappade jag direkt då just hållbarhet var ett av våra prioriterade mål som företag under 2022. Jag har tidigare gått kurser via Almi och vet att deras programutbud alltid håller hög kvalitét. Här såg jag chansen att öka företagets kunskap inom hållbarhet med hjälp av experter och kickstarta vårt hållbarhetsarbete. Under förra året genomförde jag och två anställda Framtidsgeneratorn och fick hjälp med att bli introducerade till FN:s Agenda 2030, göra en behovsanalys, hitta fokusområden och formulera våra mål. Vi genomförde också en hållbarhetsworkshop ute på företaget och en ekonomisk framtidssimulering.

Har arbetet med Framtidsgeneratorn förändrat ert sätt att jobba idag?

- Rent miljömässigt har vi tagit stora kliv mot att bli mer miljömedvetna. Idag har vi rutiner och ansvarsområden för att förebygga föroreningar i verksamheten, vi försöker hitta cirkulära lösningar och återvinner miljöfarligt avfall i största möjliga utsträckning. Vi har också jobbat mycket med hållbarhet kopplat till vår arbetsmiljö med målet att behålla vår personal. Att vara en schysst arbetsgivare tror jag leder till konkurrenskraftiga fördelar och ett ökat internt ambassadörsskap långsiktigt. Bland annat har vi kopplat på ett företag som heter ”Great place to work” som genomför kontinuerliga undersökningar med personalen som mynnar ut i en rapport och certifiering över hur vår arbetsmiljö faktiskt är. Vi har implementerat ett nytt arbetssätt, LEAN, för att öka beslutsfattandet hos alla anställda och förbättrat våra interna kommunikationsvägar för att hålla våra medarbetare bättre informerade kring vad de har för förmåner, vad som händer i bolaget mm. På flera sätt har detta arbete varit ett positivt wake-up-call för att göra förändringar som blir mer hållbara för både människan och hela samhället.

Vad var bra i samarbetet med Almi?

- Jag skulle säga att det genomgående varit väldigt strukturerat, professionellt och otroligt välinvesterad tid. Representanterna från Almi är alltid väl förberedda, kommer med bra och konkreta förslag för din verksamhet och ställer också bra motfrågor. Det hjälper dig som företagare att fokusera på rätt mål inom hållbarhet. De har också ett väldigt bra nätverk så det finns alltid bra möjligheter till att spinna vidare med frågor som rör både hållbarhet och företagsamhet.

Vad har du för tips till andra företagare som vill växla upp sitt hållbarhetsarbete?

- Gör Framtidsgeneratorn och gör den med fullt engagemang. Det finns egentligen bara fördelar - det är kostnadsfritt, du får ett bra nätverk med andra företagare och den kommer ge goda resultat för din verksamhet. Något jag inte räknat med var hur viktigt erfarenhetsutbytet med andra företagare är på en sådan här resa. Under programmet har vi haft videoträffar och diskussioner med fler företagare som gått programmet. Det har varit ett väldigt inspirerande forum och har bidragit till att jag har breddat mitt synfält på vad som är hållbarhet. Så mitt bästa tips är att gör detta arbete helhjärtat - du kommer få så mycket tillbaka, men du behöver också ge. Almi har gjort ett fantastiskt bra jobb med hela programmet och med deras modeller och verktyg så kommer du lyckas!