Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Ulf och Pär framför Brf Krukmakaren

I 25 år har Etikhus byggt bostäder som människor älskar

År 1997 startade Ulf Werner och Pär Börjesson tillsammans med sin far Lennart Börjesson bolaget som idag är Etikhus. Ett lokalt byggbolag med rötterna i Valinge och som brinner för att bygga hem där människor älskar att bo. De har sedan starten byggt i trä med fokus på kvalitet och hållbarhet. I år firar de 25 år!

Hej Pär och Ulf! Hur började allt för 25 år sedan?

- Vi startade företaget med vår pappa Lennart 1997 och gick då under namnet LBB nya byggsystem Varberg. Vi ville bygga miljöriktiga bostäder, och höll till i en liten husfabrik i Valinge. Vi ville att miljö och hållbarhet skulle genomsyra hela vår affärsidé och var tidiga i branschen med det. Det känns enormt kul så här i efterhand. Från början gjorde vi allting själva. Längre fram på resan kom vi dock till en gräns och kände att vi behövde välja väg om vi ville att företaget skulle växa. Vi flyttade till Varberg och anställde snickare och började bygga lösvirkesvillor. Vi bygger fortfarande efter samma princip som vid starten det vill säga med lösullsisolerade konstruktioner.

När bytte ni namn till Etikhus? Och varför?

- År 2002 sjösatte vi namnet Etikhus och sedan dess har vi arbetat under det. Namnet Etikhus är något som är signifikativt för det vi står för, med etiken, moralen i affärerna och omsorgen av kunderna, och att det är just hus vi arbetar med. Att vi har haft väldigt låg omsättning på medarbetare och det finns flera som har arbetat här i många år är också signifikant för verksamheten. Det finns en del medarbetare som har vuxit inom verksamheten och till exempel gått från snickare till arbetsledare eller produktionschefer.

Hur har ert hållbarhetsarbete utvecklats sedan starten?

- Det har utvecklats på flera plan skulle vi säga. Först och främst och en av det största skillnaderna är att i dagens läge är kommunikationen kring hållbarhetsarbetet väldigt viktigt. Vi arbetar alltid med att utgå från hållbara material. Sedan utvecklas vårt hållbarhetsarbete hela tiden. Vi gillar att göra projekt utav det. För några år sedan till exempel vid ett projekt som vi hade så möjliggjorde vi för vår personal att köra elbilar under tre år. För sju år sedan startade vi ”Homeside” tillsammans med Systeminstallation. ”HomeSIde” är ett system som handlar om energioptimering och via den kan man styra och följa energi- och vattenanvändningen i husen. Där ser vi att vi kan hjälpa kunderna att bli uppmärksamma på hur de använder till exempel energi och coacha dem genom den. Vi vill lära våra kunder att leva hållbart med ”HomeSIde”. Bra för miljö, samhälle och deras egen plånbok. I vårt projekt Kvarteret Tärnan som vi arbetar med nu har vi tagit hållbarhetsarbetet ett steg längre på många olika plan!

Snidaregatan i Varberg - Gelbgjuteriet
Fyrstrandsbyn

Hur har ni tagit hållbarhetsarbetet längre i Kvarteret Tärnan?

-Vi har tagit det längre på så sätt att vi inte bara tänker på material och bygget ur ett hållbarhetsperspektiv, utan vi vill ta tänket till kunderna och tänka på deras vardag. Vi vill få in ett hållbarhetstänk även hos dem. Bostadsrättsföreningen kommer till exempel tillhandahålla en bilpool, laddning för elbil och elcykel, och leveranshub för att kunderna ska slippa ta bilen och åka och hämta sina matvaror eller beställda paket. En hel del smarta lösningar helt enkelt för att de ska kunna välja att leva hållbart. Vi kommunicerar tidigt och under hela byggprocessen med våra kunder om den beteendeförändring de har möjlighet att göra i samband med att de flyttar in i nytt boende. Vi ser att det är mer och mer viktigt för våra kunder med hållbarhet och vi vill vara ett föredöme i branschen. Det går hand i hand med våra värderingar.

Vad arbetar ni utifrån för värderingar?

- Utöver miljö ur ett hållbarhetsperspektiv, så är det även viktigt för oss med social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Vi bygger fina bostäder där människor trivs, samtidigt som vi bidrar till att skapa en hållbar framtid för kommande generationer.

Vi tycker det är viktigt att människorna och företagen som är delaktiga i våra projekt delar våra värderingar. Vi är engagerade och vill göra bra saker för samhället med bra människor. Vi tror främst på långsiktiga samarbeten eftersom det är viktigt för oss att veta vilka vi gör affärer med och att de delar våra värderingar. Vi finns och bygger inte överallt men vi värnar mycket om projekten vi bygger och det är viktigt att våra samarbetspartner har samma tänk. Att vi tillsammans står för det vi bygger och det vi lämnar efter oss. Vi lägger hellre lite extra pengar på det så man kan titta tillbaka och vara stolt över det man har skapat.

Ett exempel är Stenen i Tvååker där vi arbetat med att utveckla ett område med blandad bebyggelse, parhus, bostadsrätter, hyresrätter och villor. Det är viktigt för områdets utveckling på kort och lång sikt. Vi har också jobbat med att husen ska vara energisnåla och det har vi nu också fått kvitto på att de hus som byggdes först är. Solceller på taket bidrar till exempel till låga driftskostnader.

Sönnermarksvägen i Läjet

Om vi ska summera dessa 25 år lite kort. Vilka är de största milstolparna under det här åren?

- Ett betydelsefullt steg för företaget, och som varit avgörande för vår position idag, togs i början av 2000-talet. Vi breddade verksamheten och började förvärva centrumfastigheter för flerbostadsprojekt. Nästa steg var att köpa mark för skapande av områden för villabyggnation.

Det är alltid roligt när vårt arbete uppskattas och uppmärksammas. Vi värnar mycket om att vara med och bidra till utvecklingen av Varberg med omnejd och att vi då vid två tillfällen fått Varbergs Kommuns byggnadspris är ju väldigt roligt. Två helt olika projekt, Snidaregatan – ett flerbostadshus i stadsmiljö och Sönnermarksvägen i Träslövsläge med småhus som bostadsrättsförening i en kulturmiljö.

Även vårt första flerbostadsprojekt utanför Varberg - Putsegården i Göteborg, som vi gjorde 2017, fick utmärkelsen Göteborgs stads Hedersomnämnande för Årets bästa byggnad. Det var en milstolpe för oss. Vårt första markutvecklingsprojekt – Fyrstrandsbyn i Trönningenäs utanför Varberg är också ett projekt vi är väldigt stolta över. Det besöks av arkitektbyråer och kommuner som ser det som ett referensprojekt över hur man kan hantera helheten. Det handlar om allt från utformning av gator, tomter och hus till hur det samverkar på ett fint sätt.

Och om ni tänker framåt i stället, vad ser ni då?

- Det är mycket som händer runt om i världen som påverkar marknaden och folks ekonomi. Och det kan leda till att folk tänker annorlunda med att investera i nya boenden. Vi får dock fortfarande många förfrågningar, och vår känsla är att människor värnar om sitt boende och viljan att investera i något nytt finns där. Vi tror att det framåt blir ännu viktigare att anpassa sig och föra dialoger med våra kunder. Ta reda på vad vi kan göra för att underlätta för dem vid ett bostadsköp. Det kanske är så att vissa delar i boendet kan vänta och inte behöver vara klart direkt, just för att få ner priset för kunden och genom det möjliggöra ett bostadsköp.

Det kanske handlar om att trädgården får vänta, eller kunden vill måla huset själv. Så vår tanke framåt är att fortsätta jobba för att hitta lösningar tillsammans med kunden. Ett bra sätt att börja sin bostadsresa är vårt Signerat Etikhus-koncept. En villalösning som kan växa med familjen och behoven och där allt inte måste finnas på plats dag ett. Vi vill också arbeta vidare med att utveckla projekt i staden, men också hitta lämplig mark utanför staden, alltifrån två till hundra tomter för nya etableringar. Summerat ser vi positivt på framtiden, vi vill fortsätta att bygga bostäder som människor älskar.

Pär Börjesson och Ulf Werner
Putsegården i Göteborg