Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

”Det är en stor fördel och drivkraft att kombinera sitt stora intresse med att driva eget”

Sedan 1997 driver Helene Gunnarsson tillsammans med sin man Sven mjölkgården Snickernsgård i Tvååker. De har 240 kor och lika många ungdjur och kalvar.

Hej Helene, hur kom det sig att du blev lantbrukare?

- Mitt intresse för lantbruk, och speciellt för kor, uppstod när jag som tioåring flyttade till en gård med min familj. Det var då jag upptäckte att kor är djur som ger energi och att man kan uppleva en enorm glädje när man arbetar med dem. Den glädjen har jag känt sedan dess. Jag började redan som ung med min kossa Rosa som amko med köttuppfödning och då insåg jag att det är en stor fördel och drivkraft att kombinera sitt stora intresse med att driva eget. På den vägen är det.

Hur ser du på mjölkindustrins framtid?

- Jag är positiv. Vi ser att både jordens och Sveriges befolkning växer och med det kommer ett behov av att producera mer mat, och där blir vi viktiga. Från vårt håll tror jag att vi behöver bli tydliga med vad vi kan tillföra gällande hållbarhetsfrågorna, för många av de knyter an till livsmedelsproduktionen på olika sätt. Det forskas mycket i hur hållbara livsmedel ska framställas på bästa sätt och hur man ska äta i framtiden. Om vi kan förmedla att vi är en del av möjligheterna i hållbarhetsfrågorna så ser framtiden ljus ut för oss.

Hur arbetar ni med hållbarhet i er verksamhet?

- Gällande miljön så gör vi till exempel klimaträkningar. Det är ett program som Arla har tagit fram och som görs för att se till att det som produceras blir effektivt utnyttjat, och ger ett lägre avtryck på naturen. Det kan till exempel handla om att anpassa gödsling eller balansera utfodringen för att varje ko ska få lagom mängd protein. Vi har ett väldigt brett tankesätt i vår verksamhet där vi vill att vårt arbete ska vara ett hållbart kretslopp. Hållbarhet är en genomgående röd tråd i verksamheten, och inte bara tänket kring miljö utan även social- och ekonomisk hållbarhet.

Hur arbetar ni för att utveckla er verksamhet?

- Vår gård och verksamhet är i ständig utveckling och vi försöker hela tiden att bli bättre. Vi försöker hela tiden att utvecklas och bli bättre. Det är det som är drivkraften i att driva eget företag. Vi arbetar mycket med att försöka optimera de resurser som vi redan har. Just nu håller vi på med ett större projekt - att sätta in robotmjölkning. När detta är klart kommer korna kunna välja själva när det vill bli mjölkade och arbetsbelastningen kommer bli mindre för oss. Bra för både människor och djur helt enkelt.

Hur kan vi som bank stötta er lantbrukare på bästa sätt?

- Det tror jag att ni kan göra på många olika sätt, främst kring hur man kan utveckla sitt företagande. Mitt råd är att ni ska ligga nära kunden och försöka ha bra dialoger och diskussioner, och genom det försöka att utvecklas tillsammans. Det viktiga som företagare är att man känner att man har en bra rådgivningspartner som man kan bolla med.

Vad är det bästa med att vara lantbrukare?

- Det är svårt att sätta ord på det men jag skulle säga att det är helheten och att man får vara med och driva något framåt. Man vet aldrig vad som händer och den ena dagen är inte den andra lik. Man stöter på utmaningar som man måste hitta lösningar på och när man väl gör det så är det väldigt roligt. Alla dagar är inte glimrande men man utvecklas och lär sig hela livet.

Helene Gunnarsson

"Det viktiga som företagare är att man känner att man har en bra rådgivningspartner som man kan bolla med, och där blir ni som bank viktiga"

Helene Gunnarsson, ägare av Snickernsgård.