Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

”De byggföretag som går före och ställer om, kommer vara morgondagens vinnare.”

För att bygga hållbart måste man börja från grunden. 2020 förvärvade Henning Eliasson och Niklas Holmquist Koljern Nordic med visionen att utmana byggbranschen till sänkt miljöpåverkan och ett mer hållbart byggande. Nu möjliggör de cirkulära konstruktioner utan betong och tilldelas Hållbarhetspriset på Varbergsgalan.

Berätta! Hur började er resa?

- Vi träffades på entreprenörsskolan på Chalmers och drev under flera år bolag på olika håll inom e-handel och bioteknik. För tre år sedan, hösten 2019, bestämde vi oss för att skapa mer hållbara och hälsosamma lösningar för byggbranschen. Betong står för 8% av världens koldioxidutsläpp och har förutom de stora utsläppen även nackdelarna att det är icke cirkulärt och ger en relativt kort livslängd till byggprojekt. Det ville vi utmana och hitta en bättre lösning på. 2020 förvärvade vi Koljerntekniken som går ut på att bygga prefabhusgrunder av återvunnet glas. Idag är vi ett Clean Tech-bolag med 7 anställda som helt enkelt ersätter husgrunder, men också terrass-, tak- och väggelement, som tidigare producerats av betong och cellplast med vår miljövänliga Koljernteknik.

Vad är fördelarna med Koljern-tekniken?

- Med vår teknik utesluter du betong och cellplast helt ur byggprocessen vilket halverar ditt byggprojekts CO2-utsläpp. Du får också en helt cirkulär produkt som är gjord i 60% återvunnet glas, som är demonterbar och därmed också återanvändningsbar, vilket är otroligt bra för miljön. Även livslängden för ditt projekt blir längre - vi lämnar en produktgaranti på 100 år och räknar med en livslängd på flera hundra år. Koljern har inte heller någon torktid vilket sparar tid i byggprocessen då du kan påbörja byggnaden samma dag som du ”gjuter grunden” och därmed minskar risk för fukt i konstruktionen. Det är ett av få system som är en beprövad teknik på marknaden och som har ett ETA-godkännande.

Varför behöver byggbranschen denna förändring?

- Den livsstil som vi har idag kommer inte att vara möjlig om några år, och i alla led är vi ansvariga för att ställa om. Det finns en enorm efterfrågan för att bygga hållbart idag, men det går nästan inte hitta någon som kan utföra jobbet. Här tror jag att de byggföretag som går före och vågar ställa om och utmana de traditionella sätt man byggt på, kommer vara morgondagens vinnare. Det har visat sig i alla andra branscher att de som vågar gå före i en omställning framtidssäkrar sin affär och står bäst rustade efteråt. Det vi kan göra som företag är att inspirera och se till att nya, hållbara tekniker finns på plats. Sedan måste det ske en beteendeförändring inom branschen och samhället i stort så att man vill använda den nya tekniken. Här behövs en kombination av enklare regelverk, goda incitament till att göra rätt val från politiken och en ökad kunskap hos byggbolagen för att förändring ska ske. 

Förskolan Hoppet är det första av tre pilotprojekt som byggs i Göteborgs stads satsning på fossilfritt byggande. Förskolan är byggd med bland annat Koljern-teknik. Resultatet blev en reducering med 70% av CO2-utsläpp.

Har du något bra exempel på ett lyckat projekt?

- Jag tycker att Hoppets förskola i Göteborg är ett lysande exempel på hur Göteborgs stad tagit sig an utmaningen att minimera CO2-utsläppen vid nybyggnation. För att kunna jämföra byggnaders miljöpåverkan byggde de en identisk byggnad av förskolan Grönskan, kallad Hoppet, där man bytte ut betongstomme och grund mot trästomme och Koljerngrund. Resultatet blev en reducering med 70% lägre CO2-utsläpp. När man jämförde projektens kostnader låg den nya klimatsmarta förskolans byggkostnader endast på 2-3% mer än den tidigare - en försumbar skillnad kostnadsmässigt. Det borde fler ta med i beräkningen, att du kan göra en otroligt stor klimatskillnad för en liten peng. Bygger man sedan i samma teknik igen blir man effektivare och då skulle jag tro att de där procenten försvinner, samtidigt som du får en byggnad med bra genomgående miljökrav och med en längre livslängd.

Ni står idag som vinnare av vårt hållbarhetspris på Varbergsgalan för er produkt. Hur jobbar ni med hållbarhet i ert företag?

- Min övertygelse är att ett hållbarhetsarbete inte kan luta sig på att kompensera en smutsig verksamhet genom att plantera träd. Är drivkraften i ett företag hållbarhet så tycker jag att man bör göra alla sina val inom den ramen. På Koljern inspireras vi mycket av metoden Net-positive som handlar om att bidra till positiva effekter i allt man gör. Förutom att vi ersätter en produkt som är direkt miljöskadlig försöker vi också vara en schysst samhällsaktör i alla led. Vi har elbilar och erbjuder anställda möjlighet att ladda på företaget gratis, vi köper grön el och ser till att våra maskiner går på detta och har höga krav på våra leverantörer. Utöver det har vi också ett program där vi anställer ensamkommande från Afghanistan för att skapa möjligheter för insteg på arbetsmarknaden och finansierar vattenfilter i Uganda. Detta gör vi för att lyfta människan och skapa möjligheter i alla led. Det är min övertygelse att positiva effekter ger ringar på vattnet och att det både bygger ett starkt ambassadörsskap här och nu och en god lönsamhet på sikt.

Om du blickar framåt - vad ser du fram emot nu?

- Nu ser vi fram emot att fortsätta bredda vår verksamhet. Hittills har vi nästan enbart fokuserat på Koljerntekniken men framöver kommer vi att bredda till fler byggtekniker. Vi håller bland annat på att utveckla biobaserade byggmaterial för väggar ovan mark, med målet att i det ekosystemet som uppstår kunna återskapa jordbruksmark och låsa CO2 på väldigt kort tid. Vi vill också sätta ett namn på helheten och anställa fler nyckelpersoner till bolaget för att kunna fortsätta expandera. Det är en spännande utvecklingsresa, som precis har börjat!

Niklas Holmquist och Henning Eliasson, Koljern Nordic AB

Om Varbergs Sparbanks och Länförsäkringar Hallands hållbarhetspris

Varbergs Sparbanks och Länsförsäkringar Hallands Hållbarhetspris ska motivera, stimulera och hylla det lokala näringslivet. Att bidra till ett mer hållbart samhälle förenar oss och tillsammans vill vi lyfta lokala företagare som på ett föredömligt vis bidragit till ett mer hållbart Halland.

  • Årets tema är Innovation som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, och tar avstamp i de utmaningar samhället står inför kopplat till omställningen mot ett mer hållbart samhälle.
  • Årets hållbarhetspris delas ut till företagare som på ett föredömligt sätt visar på innovativa lösningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
  • I juryn ingår representanter från Varbergs Sparbank, Länsförsäkringar Halland samt EMC (Energi och Miljöcentrum)