Hur ser du på framtiden för svenskt lantbruk?

- Ibland tror jag att det nästan behöver uppstå en brist- eller krissituation för att vi ska fundera på hur vi vill ha det i framtiden med närproducerad mat. Jag vet att vi ska vara stolta över den djurproduktion vi har i Sverige, men vi ska också vara medvetna om att vi inte är självförsörjande. Att bli egenförsörjande som land är inget man bygger upp över en natt den dag det krisar. Därför är det viktigt att det satsas på lantbruket och att kommande generationer också vill ta över det. Nu går matpriserna kännbart upp. Det positiva med det är att dialogen pågår om att mat inte är en självklarhet. Det ökar förhoppningsvis medvetenheten att vi måste vara rädda om det svenska lantbruket och våga satsa framåt och ge förutsättningar för närproducerad mat.

På tal om att satsa framåt! Du satsade 2022 på ett nytt fodersystem och i år står solenergi på agendan. Vad är dina tankar för att våga investera för framtiden?
- Jag gillar att hänga med i utvecklingen och är ofta nyfiken på den senaste tekniken. Gör man genomtänkta investeringar, så genererar det på sikt pengar tillbaka till gården och gör ens lantbruk motståndskraftigare i tuffa tider. Fodersystemet har jag satsat på för att kunna leverera större volymer och min solcellsanläggning är för att bli mer självförsörjande på el. Min solcellsanläggning har kapacitet att producera 75 000 KwH om året. Det gör att jag nu börjar snegla på att investera i en battericontainer i framtiden, så att jag utökar mina möjligheter till att inte bara producera egen el, utan också kunna lagra och sälja el vidare i större utsträckning.

Hur kan vi öka intresset för kommande generationer att vilja driva och ta över lantbruk?
- En viktig del för att öka intresset hos unga är att släppa in den yngre generationen i arbetet på våra gårdar tidigt så att man ser hur verkligheten ser ut 2023 på ett lantbruk. Att jobba med grisar idag är inte bara att dra på sig stövlarna i ladugården utan du måste ha ett framtidstänk för att vidareutveckla din gård, ta realistiska beslut för att komma dit och kunna visa på lönsamhet. Här på Persgård har vi samarbete med lantbruksgymnasier för att elever tidigt ska få komma ut och praktisera - hur ska man annars hitta sin vilja till att driva ett lantbruk?

Vad har du för framtidstankar för gården nu?
- Jag tycker både mer närproducerat och en ökad samverkan är viktigt när jag tänker på framtiden. Lantbruket generellt vinner på samverkan i allt från att dela maskiner till som vi har idag - Västsvenska gårdar - ett gemensamt varumärke där vi är flera bönder som säljer våra produkter tillsammans. En annan framtidstanke är att näthandeln ökar och hur vi som gård kan möta detta. På sikt hade det varit spännande att ha ett eget varumärke, där vi kanske samarbetar med lokala matbutiker som ger möjlighet för kunder att boka mat eller en köttlåda i förhand via exempelvis sociala medier. Det är en miljömässigt väldigt bra utveckling där butiken beställer en större leverans på efterfrågan och man undviker matsvinn i butiken. Och vem vet - kanske har vi även en liten gårdsbutik här hos oss om några år, vi får se!

Hur kan vi som bank stötta er lantbrukare på bästa sätt?
- Vi lantbrukare är beroende av att det finns en investeringsvilja och där behövs det banker som tror på oss och som tycker det vi gör är viktigt. Där är dialogen helt avgörande, och den tycker jag fungerar bra med Sparbanken. Ibland tror jag det bästa tipset är, egentligen oberoende bransch, att slå ett samtal ner till verkligheten, göra ett studiebesök och fråga en bonde: Hur tänker du kring det här? Hur fungerar det här hos dig? Då får man kunskap direkt från verkligheten och en större förståelse för vilka utmaningar och möjligheter som finns framåt. På samma sätt kan jag vända mig till banken för att få experthjälp kring ekonomi och få hjälp att bedöma lönsamhet i exempelvis kommande investeringar. Ömsesidig nyfikenhet tror jag är ett väldigt bra utbyte som gynnar både bank och lantbruket långsiktigt.