Fakta grön finansiering

Energieffektiviteten i de aktuella fastigheterna som Fortinova har byggt på Marmorlyckan är så hög att de når upp till kraven för en grön finansiering och Fortinova har fått fördelaktiga fastighetslån hos Varbergs Sparbank. Det unika med hyreshusen är att de har byggts med bland annat lågenergiteknik, solpaneler, dagvattenhantering i regnbäddar och extra stora grönytor. Att energieffektiviteten är hög är givetvis något som vägs in vid ett grönt lån, men det finns också annat som vägs in för att man som företag ska få ett grönt lån.

– Vi väger givetvis in alla miljömässiga hållbarhetsaspekter, men som samhällsaktör värdesätter vi också mjuka värden så som social hållbarhet. Det gör Fortinova med, vilket gör det extra kul att ha fått ta det här steget tillsammans. Den sociala hållbarheten är dock inte lika lätt att mäta som till exempel den miljömässiga, säger Fia Ovemyr, företagsrådgivare på Varbergs Sparbank.

Betydelsen av en grön finansiering

Varbergs Sparbank vill hjälpa företag att göra hållbara val och en grön finansiering från banken innebär bland annat bättre villkor på lånet, men det kan också leda till betydligt mer än så.

– Tanken med det gröna lånet är att kapitalet ska styras mot mer hållbara investeringar, och upplåningen ska bli billigare på en så kallad hållbar fastighet än på en fastighet som inte är hållbar. Det ska helt enkelt löna sig att investera hållbart. I förlängningen kan det eventuellt även leda till lägre försäkringspremie och på sikt bättre värdering på den här typen av objekt. I det långa loppet ska det vara en intressant investering om man säljer vidare fastigheten sen, säger Fia Ovemyr och tillägger:

– Vi hoppas också givetvis på att det här ska inspirera andra då vi önskar att fler kommer välja att ingå gröna finansieringar i framtiden för miljöns skull. Det är också viktigt att finanssektorn börjar styra kapitalet för att det ska hända ännu snabbare. Vi har inte så många år på oss att klara klimatmålen, så det är viktigt att alla hjälps åt och agerar nu, säger Fia Owemyr.