Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Varbergs Sparbanks stöd till Campus Varberg

Med stöd från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen på 2 miljoner kronor har Campus Varberg möjlighet att erbjuda forskningsstipendier, där syftet är att utveckla samarbete mellan utbildning, akademi och arbetsliv. Ambitionen är att forskningen på lång sikt ska bidra till det livslånga lärandet och utvecklingen av Varberg.

 

Läs mer här

Mer om vårt bidrag till Efterfrågad forskning 2021

Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen har lämnat bidrag på 2 miljoner kronor till Campus Varberg. Bidraget går till att finansiera projektet Efterfrågad forskning 2021, och tanken är att projektet ska vara en långsiktig satsning som löper under flera år. Detta är andra omgången av Efterfrågad forskning där forskningsstipendier delas ut till högskolor och universitet som samverkar med Campus Varberg.

Möt två forskningsstipendiater

Bäckenbottenkomplikationer efter vaginal förlossning: - ett osynliggjort och normaliserat kvinnligt hälsoproblem

Maria Mirskaya bedriver forskning om bäckenbottenkomplikationer till följd av förlossningsskador som drabbar en stor andel kvinnor efter vaginal förslossning i Sverige. Det råderbrist på forskning inom ämnet, och syftet med forskningen är att synliggöra problemet för att på sikt kunna förebygga tillståndet som drabbar många kvinnor.

Läs mer

Metoder och verktyg för entreprenöriellt lärande som brygga mellan utbildning och arbetsliv

Martin Lackeus bedriver forskning som handlar om att utveckla metoder, modeller och vektyg kring entreprenöriellt lärande. Det finns studier som visar att lärande stärks när man får lära sig genom att skapa värde för andra. Det kallas för värdeskapande lärande. 

Läs mer